Noordwijk

Onderzoeksreis 2021 - What comes after the devastation?


≈ 40 Entries

Last on:
4 Jun 2021

Het Manhattanplan (1965-1975) was een stadsvernieuwingsproject dat de Noordwijk moest transformeren naar een toekomstgerichte wijk met moderne kantoren. De vele onteigeningen en sloopwerken vernietigden het volkse karakter van de Noordwijk, het plan wordt wel eens een gefaalde utopische droom genoemd.

Ondertussen dringt een nieuwe herinrichting zich op, ditmaal wel in samenspraak met de bewoners. Zullen deze plannen de Noordwijk met nieuwe functies uitrusten en zo teruggeven aan de bevolking?
We onderzoeken hoe de scheefgetrokken situatie in de Noordwijk, als direct gevolg van het Manhattanplan, kan verbeteren naar de toekomst toe: opwaarderen van de ruimte, ondergebruikte infrastructuur opladen met nieuwe functies, bevorderen sociale cohesie, ... Belangrijk daarbij is ook te kijken hoe bepaalde elementen en objecten vanuit het Manhattanplan kunnen worden gerecycleerd in de Noordwijk van de toekomst. Vandaag maken we een wandeling doorheen de Noordwijk en doorheen de verschillende historische lagen die de Noordwijk tekenen. Enkele belangrijke locaties en objecten die typisch zijn voor het karakter van de Noordwijk zijn reeds opgenomen in deze kaart. We vragen jullie tijdens de wandeling actief de Noordwijk te beleven en interessante locaties en plaatsen met opportuniteiten naar de toekomst toe te loggen op de kaart.